DongPhuong - Premium Window & Door

DongPhuong - Premium Window & Door

DongPhuong - Premium Window & Door

ND115SS | Cửa đi trượt thường

1. Quy cách chi tiết cửa đi mở trượt hệ ND115SS:

• Cửa đi 2 cánh mở trượt (lùa)

• Cửa đi 4 cánh mở trượt (lùa)

2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa đi trượt hệ ND115SS:

• Không giới hạn kích thước.

3. Các chủng loại kính thường dùng cho cửa đi trượt hệ ND115SS:

• Kính cường lực dày: 6 - 8 - 10mm.

• Kính dán/ ghép dày: 6,38 - 8,38 - 10,38mm.

• Kính hộp dày: 5-6-5mm, 6-6-6mm, 6-9-6mm, 6-12-6mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Liên hệ

Đối tác & Khách hàng

 

product_detail